Tekniska hjälpmedel för dyslektiker

Tekniska hjälpmedel för dyslektiker

Det är väl knappast någon nyhet att det finns något som heter dyslexi? Människor som är dyslektiker har problem med att lära sig att läsa och/eller att skriva. Det kan vara svårt att skilja på vissa bokstäver, och ibland blandar man ihop stora och små bokstäver. Hjärnan har utmaningar med att känna igen grafiska symboler.

Det är väl knappast någon nyhet att det finns något som heter dyslexi? Människor som är dyslektiker har problem med att lära sig att läsa och/eller att skriva. Det kan vara svårt att skilja på vissa bokstäver, och ibland blandar man ihop stora och små bokstäver. Hjärnan har utmaningar med att känna igen grafiska symboler. Det händer dock också att man har svårt att skilja på höger och vänster, på samma sätt som att det kan vara riktigt svårt att lära sig analog klocka. Det är flera saker som går hand i hand.

Ett program som t ex cd-ord har utvecklats för att underlätta skolgången för barn med dyslexi. Med rätt hjälpmedel är dessa barn helt jämställda med andra barn. Dyslexi har nämligen inte något med det vi kallar intelligens att göra. Det är en helt annan funktion i hjärnan det handlar om. Det er väldigt individuellt hur dyslexin uppträder, och vilka svårigheter det ger. CD-ord kan individanpassas med flera olika inställningar. Programmet läser upp text och kommer med kontextbaserade förslag på ord när man skriver. På det viset elimineras förståelsesbarriären och barnet kan tillgodogöra sig undervisningen på nivå med sina klasskamrater.

Det är inte försent att korrigera i vuxen ålder

Med rätt hjälpmedel kan dyslektiker alltså skaffa sig samma utbildningar som andra ungdomar. Om de blir jurister, busschaufförer eller förskollärare blir istället en fråga om intresse och arbetsinsats.

Skulle man som vuxen hamnat fel för att det inte upptäckts i skoltiden att man är dyslektiker, finns det möjlighet att rätta till detta. KomVux tillhandahåller kurser för dyslektiker där tekniska hjälpmedel används. Du kan rätta upp på grundskolebetygen och skaffa dig gymnasiekompetens, ifall du känner att du vill satsa på det. Börja med att göra en test och se om du är dyslektiker. Härefter kontaktar du KomVux och lägger upp en plan, som du kan följa.

Redaktion
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel