Teknisk översättning ställer höga krav på översättaren

Teknisk översättning ställer höga krav på översättaren

Vi svenskar handlar allt mer online hos utländska webbutiker då det ofta har ett större urval och lägre priser. Men det är inte bara svenska konsumenter som väljer att köpa deras produkter i utlandet, många svenska företag väljer också att se utanför landets gränser och sälja deras produkter till andra länder. Innan man kan börja

Vi svenskar handlar allt mer online hos utländska webbutiker då det ofta har ett större urval och lägre priser. Men det är inte bara svenska konsumenter som väljer att köpa deras produkter i utlandet, många svenska företag väljer också att se utanför landets gränser och sälja deras produkter till andra länder.

Innan man kan börja sälja till ett annat land är det många förberedelser som behöver göras. En viktig aspekt som är viktigt att tänka på innan man kan börja sälja till ett annat land är att all teknisk dokumentation som följer med varan skall översättas. Den tekniska dokumentationen som följer med varan kan vara allt från instruktionsböcker till reservdelslistor eller bruksanvisningar.

Hur går man då tillväga när man ska översätta en instruktionsbok? Det bästa är att låta bli att använda Google translate, och istället outsourca översättningen till en professionell översättare. Vi har samlat några saker som är viktiga att tänka på när man väljer en översättare.

Vikten av att välja rätt översättare

När det kommer till att översätta tekniska och komplicerade texter är det viktigt att välja en översättare som har erfarenhet av teknisk översättning, och som har de kunskaperna och kompetenserna som krävs. Tekniska texter kräver självklart mer av översättaren än lättare artiklar om t.ex mode och skönhet.

Eftersom en teknisk text kräver mer av översättaren är det viktigt att personen har en viss kunskap inom branschen så att alla tekniska termer och språkbruk används korrekt. Självklart kan man använda sig av en privat översättare som arbetar på freelance basis. Det lättaste och säkraste valet är dock att använda en lite större översättningsbyrå.

När man använder en översättningsbyrå är man mer säker på att få en översättare som är auktoriserad och som har en formell högre utbildning i översättning. De flesta översättningsbyråer använder sig också bara av översättare som har det språket som texten skall översättas till som modersmål. Många av de lite större översättningsbyråerna har ofta översättare som har just de specialkunskaper och erfarenheter som krävs för att säkra att den översatta texten har en hög kvalitet.

Konsekvenserna av en dålig översättning

Det är viktigt att översättningen av de tekniska dokumenten är korrekt då det annars kan uppstå problem och förvirring om det inte klart framgår hur produkten skall sättas ihop eller användas. Om du någon gång har testat att köpa en produkt från t.ex Kina där den svenska delen av instruktionsboken är översatt på Google translate vet du nog hur frustrerande och förvirrande det kan vara.

Det kan vara frestande att själv försöka översätta texten för att spara pengar. Problemet är bara att resultaten av en dåligt översatt instruktionsbok kan vara att kunden helt enkelt väljer att returnera produkten. Självklart är det inte bara den tekniska översättningen som man ska tänka på när man väljer att sälja till andra länder. Det är också viktigt att sätta sig in i moms, skatteregler och lokal lagstiftning.

redaktionen
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel