Högteknologisk produktion med datorstyrda maskiner

Högteknologisk produktion med datorstyrda maskiner

Från industrialiseringens början har massproduktion stått i centrum. Som en följd av denna vilja till att massproducera varor har vi på köpet också fått en energisektor som har arbetat på högtryck för att hela tiden hinna med den ökande efterfrågan som både produktionen och användandet av produkterna som produceras erfordrar. Denna utveckling har också hela

Från industrialiseringens början har massproduktion stått i centrum. Som en följd av denna vilja till att massproducera varor har vi på köpet också fått en energisektor som har arbetat på högtryck för att hela tiden hinna med den ökande efterfrågan som både produktionen och användandet av produkterna som produceras erfordrar. Denna utveckling har också hela tiden understötts av en allt större grupp människor som tänker ut hur saker och ting ska göras. Forskning och utveckling brukar det kallas på svenska.

Denna utveckling har gett oss en fenomenal förmåga att producera allt mer raffinerade produkter på ett allt effektivare sätt. Numera styr datorerna väldigt mycket av processerna och de personer som arbetar med forskning och utveckling jobbar mycket med att få datorerna att hantera processerna än bättre. En teknik som har kommit väldigt långt är så kallad datoriserad numerisk kontroll, som bland annat används i cnc svarvning. Det finns många andra exempel också, det är till exempel möjligt att producera väldigt många typer av varor helt och hållet med industrirobotar.

Industrisamhället går in i en ny fas

Vad innebär då denna fantastiska utveckling? Kan man säga att industrisamhället har gått in i en helt ny fas, att det skett ett paradigmskifte? Det är svårt att säga vad som är ett paradigmskifte när man befinner sig mitt i ett sådant. Det man kan konstatera är att det var användningen av ångkraft som ledde till att den industriella revolutionen men ångkraften var känd sedan tidigare så det var egentligen en kombination av tekniker som gjorde det möjligt att använda ångkraft på ett större sätt som gjorde paradigmskiftet möjligt. Internet etablerades på 70-talet men när skedde det riktiga paradigmskiftet till följd av internet? Inte på 70-talet i alla fall. Vi kanske ännu inte vet exakt när det skedde, om det ens har skett ännu. Framtiden kommer att utvisa det.

Redaktion
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel