Cyberbrott och statistik

Cyberbrott och statistik

Cyberbrott är brott som begås i det digitala utrymmet, något som själva begreppet antyder. Det kan vara olika typer av brott och med varierande grad av skada. Idag delar man cyberbrott på två huvudkategorier, nämligen brott orsakade av attacker eller via spridning av malware eller den så kallade skadliga koden. Cyberbrott är svåra att greppa

Cyberbrott är brott som begås i det digitala utrymmet, något som själva begreppet antyder. Det kan vara olika typer av brott och med varierande grad av skada. Idag delar man cyberbrott på två huvudkategorier, nämligen brott orsakade av attacker eller via spridning av malware eller den så kallade skadliga koden.

Cyberbrott är svåra att greppa och oftast beräknar man dess skada i ekonomiska termer såsom förluster som företag genererar på grund av cyberbrott. Idag visar statistiken att vi förlorar flera miljarder kronor på grund av cyberbrott. Mer statistik kan du läsa här.

Lite mer statistik

Låt oss titta på lite statistik om cyberbrott då vi först och främst lägger fokus på Sverige:

  • Circa 59% av svenska företag har någon gång drabbats av en cyberattack. Dessa är rapporterade fall. Det finns dock sådana som inte anmäls och med tanke på det kan procentsatsen vara högre.

  • Bara 30% av de intervjuade IT anställda menar att de känner sig helt skyddade mot cyberattacker.

  • Mer än 60% av alla anmälda bedrägeribrott är cyberbrott.

Internationellt ser siffrorna ännu värre ut. Idag anses det att ungefär 80% av alla företag har någon gång drabbats av ett cyberbrott som dessutom varit lyckat. Över 40% av företagen har drabbats mer än en gång.

Effektivt skydd

Som du kanske redan märkt står cyberbrott för en hög andel av bedrägeribrotten idag. Hur skyddar sig företagen och privatpersonerna? Via antivirussystem som installeras på alla enheter. Det är den vanligaste lösningen. De flesta större företag som arbetar med känslig information har egna IT avdelningar som tar hand om firmans digitala skydd. Då används det oftast skräddarsydda program vars avsikt är att blockera cyberattacker eller åtminstone upptäcka dem i god tid. Enligt statistiken har vi dock en lång väg att gå tills vi når ett bättre digitalt skydd. Kommer det finnas en bättre lösning framöver och hur kommer den att se ut, återstår det att se.

Redaktion
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel